Bli traineebedrift

Gjennom Trainee Helgeland vil dere lykkes med å nå ut til høyt utdannede; de med ny energi og nye perspektiver som er klare for å bidra med fersk kompetanse og utvikling i deres bedrift.

Hva innebærer det å ansette en trainee?
En trainee får tilbud om en ettårig stilling, med mulighet for fast ansettelse. På lik linje som ved en ordinær ansettelse har dere ansvar for intervju- og ansettelsesprosessen, arbeidsgiveransvaret og dere betaler konkurransedyktig lønn. Dere legger til rette for at traineen får delta på samlingene i regi av Trainee Helgeland, og gir vedkommende en egen fadder med et ekstraordinært ansvar for oppfølging i arbeidshverdagen.
Kunnskapsparken Helgeland sin rolle
Kunnskapsparken Helgeland jobber for å styrke rekrutteringen til Helgeland og bistår gjennom traineeprogrammet til å synligjøre spennende jobb- og karrieremuligheter i regionen. Helt konkret er vår rolle relatert til rekruttering og markedsføring – og tilrettelegging av et attraktivt kompetanseprogram for alle traineene.
Rekruttering og markedsføring
Vi bistår med utarbeidelse av stillingsannonse, deltakelse på karrieredager og bedriftspresentasjoner, digital markedsføring og målrettet annonsering. Vi lyser ut stillingen, tar imot alle søknadene og lager en fiks ferdig søkerliste som overleveres etter at søknadsfristen har gått ut.
Kompetanseprogram
Vi tilrettelegger en rekke felles samlinger for traineene spredt utover traineeåret. Traineene får delta på et kompetanseprogram som omfatter et kurs i styrkebasert ledelse som går over fire heldagssamlinger, bedriftsbesøk, sosiale samlinger, opplevelsestur i regionen og studietur til Brüssel. Disse samlingene bidrar til at traineene blir godt kjent med hverandre, næringslivet og hva Helgeland har å by på.

Sitter du fremdeles
igjen med spørsmål?

Vi har samlet litt informasjon om ting mange lurer på når de ønsker å ansette en trainee:

Riktig lønn

En trainee er en fullverdig ansatt som skal ha konkurransedyktige betingelser. Hver enkelt arbeidsgiver forhandler lønn med den aktuelle kandidaten.

Hva er fordelene?

Fordelene med å ansette en trainee er flere, dere bygger både merkevare, styrker omdømme og tar samfunnsansvar. Her er fem gode grunner til å ansette en trainee:

  • Kompetanseløft, ny energi og nytenking
  • Dere når ut til flere gjennom felles markedsføring
  • Dere bygger merkevare som arbeidsgiver som satser på unge
  • Perfekt anledning til å «forme» og bygge kompetanse internt
  • Bidra til samfunns- og regionsutvikling

Frister

På høsten inngår vi avtaler med virksomheter som ønsker å ansette en trainee. Søknadsfristen er 1. mars hvert år, og traineeperioden går fra august til august.

Virksomheter som
har hatt trainee:

Skroll til toppen