Traineekull

16/17

Fransisca Kappfjell Herbst

Kunnskapsparken Helgeland

Utdanning:

Master i forretningsutvikling og internasjonalisering

Mats Moen Eide

IMTAS

Utdanning:

Master i global produksjonsledelse

Skroll til toppen