Dønna kommune

  • En utfordrende og spennende jobb med gode muligheter for egenutvikling og læring
  • Engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter gjeldende tariff + et lokalt tillegg på 30 000,- – 50 000,- avhengig av ansiennitet (i 100 % stilling)
  • Stipendordning for sykepleierstudenter med bindingstid på 2 år
  • Bistand til å skaffe bolig. Flytteutgifter kan dekkes etter nærmere avtale
  • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning

   

Scroll to Top