Hemnes kommune

  • Engasjerte og dyktige medarbeidere
  • En spennende arbeidshverdag, med meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Rekrutteringstillegg (40 000,- over tariff)
  • Nattillegg for sykepleiere (50 000,- på full stilling)
  • Stipendordning

   

Scroll to Top