Rana Gruber AS

  • De tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Arbeidsmiljøet i bedriften er godt og inkluderende
  • Bedriften har lange tradisjoner med godt samarbeid med fagforeningene, og ordnede arbeidsforhold
  • De har strategisk målsetning om mangfold og kjønnsbalanse på arbeidsplassen
  • Topp moderne utstyr
  • Bonusavtale for alle ansatte

   

Scroll to Top